Hỏa phụng liêu nguyên, một góc nhìn mới về Tam quốc chí