Học tập SofM, Gosu DOTA 2 Việt sang Trung Quốc để theo đuổi giấc mơ