Hơn 40 năm sau, một tựa game huyền thoại đã bước ra đời thực