Huyết Chiến 3D rục rịch chuẩn bị mở cửa Open Beta tại Việt Nam