Khám phá “Gunbound trên điện thoại” sau ngày mở cửa