Khẩu AK từng tung toành ngang dọc Đột Kích, được đánh giá cao hơn cả VIP