'Khô lời' với trẻ trâu vào quán net nạp 1k, còn quay lại chửi chủ quán