Không thể tin nổi giữa lòng Hà Nội có quán net thu phí phục vụ những đồ khách tự đem vào