Kỷ lục thế giới về chơi một trong những tựa game platform khó nhất lịch sử vừa bị phá vỡ