Lee Min Ho: SKT T1 và KT Rolster quá đáng sợ, có những lúc tôi không còn thấy vui khi chơi LMHT