LG 27UD88 - Có máy tính khủng, tội gì không sắm màn hình này về chiến game cho "sướng mắt"