Liên Minh Huyền Thoại: Nổi da gà với trailer Riot làm cho nhóm trang phục SKT T1