Liên Minh Huyền Thoại: Quá trình tạo ra chiếc búa của Poppy ngoài đời thực