Lộ bảng giá "đi khách" của hàng loạt showgirl ChinaJoy