Lộ diện thêm hình ảnh của phù thủy Rita trong phim Power Rangers mới