Manga kinh dị "6000" của Nhật chuẩn bị được dựng thành phim