Mê Star Wars, game thủ Việt này chi tới 50 triệu chế máy tính 'Trooper' đẹp mê hồn