Mô hình Fallout 4 này quá đẹp, chỉ tiếc là giá lên tới 9 triệu đồng