MU Legend sẽ chính thức mở cửa rộng rãi vào ngày 23/3 tới