Nếu là một game thủ có ý thức, đừng bao giờ làm những hành vi này trong quán net