Ngày Định Mệnh - Tựa phim về thảm họa đánh bom lịch sử tại Mỹ chuẩn bị được ra mắt