Ngày mà cả thế giới mong chờ để được chơi Nintendo Switch đã được ấn định: 15/01