Ngày tàn của các YouTuber chơi game: View giảm không phanh, Pewdiepie cũng bất lực