Ngưỡng mộ game thủ điều khiển Lucio trong Overwatch bằng... bàn DJ