Nhiều game thủ Việt ngậm ngùi khi cái tên Battle.net bị xóa sổ