Nhìn lại lịch sử 116 năm của nghệ thuật "hoạt hình tĩnh" chỉ trong vòng 3 phút