Nhìn lại lịch sử những sự lựa chọn gây “bất ngờ” nhất trong Liên Minh Huyền Thoại