Những tướng LMHT không chơi quá uổng phí sau khi thay đổi rất nhiều sức mạnh tại phiên bản 6.22