Niềm hy vọng cuối cùng của LMHT Hà Nội chính thức chốt đội hình đánh VCSA Mùa Xuân 2017