Nother: Tựa game kì quặc cho phép bạn đánh trùm cuối ngay khi bắt đầu