Nữ game thủ nghi có đại gia chống lưng: “Em đập đồ chỉ bằng tiền ăn sáng”