Nữ gamer Thách Đấu đầu tiên của Việt Nam: xinh đẹp vạn người mê nhưng lại cày thuê khiến ai cũng ngậm ngùi