One Piece bị gỡ bỏ khỏi triển lãm chỉ vì lá cờ Nhật Bản