Pewpew: "Tôi không hiểu người ta nghĩ gì khi không dám nhận mình là người Việt trong Overwarch"