Phỏng vấn sau trận đấu SKT T1 vs RNG: Faker và đồng đội biết trước là sẽ chiến thắng