Phục Kích Mobile chính thức phát hành tại Việt Nam vào ngày 11/01