Rộ tin đồn GMO Vua Hải Tặc sẽ đóng cửa tháng 6 - Siêu Nhân Đại Chiến hỗ trợ game thủ Vua Hải Tặc