Rốt cuộc siêu card đồ họa GTX 1080 và 1070 liệu có đúng là "ngon bổ rẻ" ở Việt Nam?