RX 470 - Card đồ họa siêu rẻ, chơi Overwatch mượt chưa từng có