Sau 20 năm, Blizzard bất ngờ "xóa sổ" hệ thống mạng chơi game Battle.net