Sau 28 năm, phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật bị phát hiện lỗi sai chỉ vì 1 con dê