Sợ ép "xịt" đồ, đại gia phải quỳ lạy cả server để tăng tỷ lệ thành công