Sức tăng trưởng của ngành game online Trung Quốc đang bị tụt dốc