Tại sao game mobile Trung Quốc có tiềm năng thống trị thế giới?