Tại sao người Việt thường bỏ qua cốt truyện game online?