Tặng 1500 Gift Code Xạ Thủ nhân dịp mở cửa tại Việt Nam