Tặng 700 Gift Code Tào Tháo nhân dịp mở cửa tại Việt Nam