Thành Long gây ấn tượng trong phim mới Biệt Đội Mãnh Hổ chuẩn bị ra mắt ở Việt Nam