Thầy hiệu trưởng mở phòng chơi game để học sinh giải trí, đáng tiếc họ lại nghiện game rồi bỏ học