Thêm một game online có thế giới mở rộng kinh khủng, gấp 666 lần Skyrim